Sammen mot ekstremvær

Grønne tak- mer enn en estetisk trend

I Norge har vi lange tradisjoner med torv og gress på taket. I dag har de gamle tradisjonene blitt en trend i byene, og det er ikke kun fordi det er estetisk vakkert. Grønne tak har svært nyttige funksjoner i en tid der byer fortettes og hyppigere ekstremvær er et faktum.